25 Eylül 2021 Cumartesi

Jeolojik Rapor Yazımı- Yapısal Jeoloji Hocamız

 

Birim adı formasyon mertebesinde ilk kez Eren(1993) tarafından kullanılmıştır. Daha önce aynı birim, Dilekçi formasyonu içinde bir üye olarak ele alınmıştır (Kral ve Göğer, 1973; Özcan ve diğ, 1990). Tip yeri Konya'nın 8 km KB'sındaki Sille yöresinde olan Sille formasyonu, inceleme alanın KD köşesinde ve güneyde Dilekçi dolaylarında yüzlekler verir (ek2).

 

Sille formasyonunu oluştran egemen litoloji kırmızı-kahve ve koyu sarı renklerdeli, kalın tabakalı, heterojen-polijenik çakıltaşlarıdır. Çakıltaşları arasında 30-40 cm kalınlıklı tabakalardan oluşan, kötü boylanmış, köşeli-az yuvarlark kum taneleri kapsayan litik kumtaşları gözlenir. Yine aynı istif içine 10-15 cm kalınlıklı tabakalar halinde 2-5 mm çapında azz oranda çakıl ve kum içeren çamurtaşları izlenir.

Çalışma alanının GD'sunda Sille formasyonu, Lorasdağı Kireçtaşları üzerinde açısal bir uyumsuzlukla başlar. İnceleme sahası güneyinde izlendigi gibi, Sille formasyonu yanal ve düşey geçişli olarak Ulumuhsine formasyonunun onkoitli gölsel kireçtaşları ile örtülür (ek1)

Sile formasyonun kalınlığı inceleme alanı içinde 95 m'ye kadar ulaşmaktadır (ek3c).

Bu kaba kırıntılı istifin yanal ve düşey devamındaki gölsel karbonatların Geç Miyosen - Erken pliyosen yaşlı olduğu düşünüldüğünde ve yine aynı birimlerin yanal-düşey devamındaki volkanıklerden, 10.95 ve 3.35 my yaş aralıkları alınması (Besang ve diğ., 1977), Sille ve Ulumuhsine formasyonlarının Geç Miyosen - Eren Pliyosen'de çökeldiğini göstermektedir.


O adam kafamıza vura vura öğretiyordu. Yanlışlarımızı, bozukluklarımız, hatalarımızı hiç te usanmadan, hiç te sıkılmadan. İnsan evladı ya, öğrenecek elbet, diye diye. Kafamızın o istemeyen canım bilgileri bizim ruhumuza vermeye çalışıyordu. Ne büyük bir insandı, ne güzel bir insandı o. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. 


2.1 Ulumuhsine Formasyonu

2.1.1 Genel tanım ve dağılımı

2.1.2 Litolojik özellikler 

            a) makro (renk, doku, kıvrım, çatlak, fay, tabaka kalınlığı, tane boyu)

            b) mikro özellikler (mikroskop altındaki renk doku)

2.1.3 Tip yeri, tip ve referans kesitleri

2.1.4 Stratigrafik ilişkiler ve kalınlık

2.1.5 Fosil topluluğu ve yaşı

2.1.6 Ortamsal yorum (Tortul kayalarda), Kökensel yorum (Magmatik-metamorfik kayalarda)

2.1.7 Deneştirme (Korelasyon)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder