29 Eylül 2021 Çarşamba

Rüyaların sinema izlenceleriyle ilgjsi

 Fantastik film izlemek bilindiği üzere zihni yorar. Hayal gücünü yorar. 


Bunların bana izlettikleri başka gezegende yaşama fikri sahneleri o kadar yapmacık ki ancak normal insanlarla olan diyaloglar realiteye çok yakın. 


Ayrıca, bunlardan birinin tecavüze uğramış olasılığı da mevcut.

25 Eylül 2021 Cumartesi

Sanki dersin bir başka memlekette kaybolmuş bir yıldız gibiyim

 Bahtiyar Vahapzade'ye sormuşlar şair nasil yetişir diye.Cevap vermiş:

En sevdiğini elinden alacaksin. Benim vatanımı aldılar.

Jeolojik Rapor Yazımı- Yapısal Jeoloji Hocamız

 

Birim adı formasyon mertebesinde ilk kez Eren(1993) tarafından kullanılmıştır. Daha önce aynı birim, Dilekçi formasyonu içinde bir üye olarak ele alınmıştır (Kral ve Göğer, 1973; Özcan ve diğ, 1990). Tip yeri Konya'nın 8 km KB'sındaki Sille yöresinde olan Sille formasyonu, inceleme alanın KD köşesinde ve güneyde Dilekçi dolaylarında yüzlekler verir (ek2).

 

Sille formasyonunu oluştran egemen litoloji kırmızı-kahve ve koyu sarı renklerdeli, kalın tabakalı, heterojen-polijenik çakıltaşlarıdır. Çakıltaşları arasında 30-40 cm kalınlıklı tabakalardan oluşan, kötü boylanmış, köşeli-az yuvarlark kum taneleri kapsayan litik kumtaşları gözlenir. Yine aynı istif içine 10-15 cm kalınlıklı tabakalar halinde 2-5 mm çapında azz oranda çakıl ve kum içeren çamurtaşları izlenir.

Çalışma alanının GD'sunda Sille formasyonu, Lorasdağı Kireçtaşları üzerinde açısal bir uyumsuzlukla başlar. İnceleme sahası güneyinde izlendigi gibi, Sille formasyonu yanal ve düşey geçişli olarak Ulumuhsine formasyonunun onkoitli gölsel kireçtaşları ile örtülür (ek1)

Sile formasyonun kalınlığı inceleme alanı içinde 95 m'ye kadar ulaşmaktadır (ek3c).

Bu kaba kırıntılı istifin yanal ve düşey devamındaki gölsel karbonatların Geç Miyosen - Erken pliyosen yaşlı olduğu düşünüldüğünde ve yine aynı birimlerin yanal-düşey devamındaki volkanıklerden, 10.95 ve 3.35 my yaş aralıkları alınması (Besang ve diğ., 1977), Sille ve Ulumuhsine formasyonlarının Geç Miyosen - Eren Pliyosen'de çökeldiğini göstermektedir.


O adam kafamıza vura vura öğretiyordu. Yanlışlarımızı, bozukluklarımız, hatalarımızı hiç te usanmadan, hiç te sıkılmadan. İnsan evladı ya, öğrenecek elbet, diye diye. Kafamızın o istemeyen canım bilgileri bizim ruhumuza vermeye çalışıyordu. Ne büyük bir insandı, ne güzel bir insandı o. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. 


2.1 Ulumuhsine Formasyonu

2.1.1 Genel tanım ve dağılımı

2.1.2 Litolojik özellikler 

            a) makro (renk, doku, kıvrım, çatlak, fay, tabaka kalınlığı, tane boyu)

            b) mikro özellikler (mikroskop altındaki renk doku)

2.1.3 Tip yeri, tip ve referans kesitleri

2.1.4 Stratigrafik ilişkiler ve kalınlık

2.1.5 Fosil topluluğu ve yaşı

2.1.6 Ortamsal yorum (Tortul kayalarda), Kökensel yorum (Magmatik-metamorfik kayalarda)

2.1.7 Deneştirme (Korelasyon)


18 Eylül 2021 Cumartesi

Sana Bana Vatanıma Ülkemin insanlarına Dair

 Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Muhammed (sav) bir Hadis-i Şerif'inde mealen şöyle buyuruyor:

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin.
Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun.
Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.”

Buhari, Müslim

13 Eylül 2021 Pazartesi

GlobalMapper OruxMaps kombinasyonu

 Önce haritanı globalmapper dan png olarak export et. raster vectorel exportlardan


Daha sonra oruxmaps tool'unu kullnarak (javaprg) oruxmaps dosyası hazırla. Koordinasyon bilgilerini gir.